Skip content

Selectieprocedure

Zaak

2017/139

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar niet toe te laten tot tweede ronde van de decentrale selectie ten behoeve van de opleiding Geneeskunde, omgegrond is verklaard.

Zaak

2017/130.5

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Universiteit Utrecht, waarbij het beroep van appellant tegen het hem toegekende rangnummer in het kader van de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/126.5

Beroep tegen de beslissing van de Rijksuniversiteit Groningen waarbij het bezwaar van appellante tegen de toekenning van het rangnummer 592 voor opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/103.5

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Vrije Universiteit, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing haar niet toe te laten tot de tweede ronde van de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/086

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de de toekenning van het rangnummer 467 voor opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/085

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Universiteit Leiden waarbij het bezwaar van appellante tegen de wijze waarop de het Reglement decentrale selectie Geneeskunde is toegepast, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/168

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Universiteit Leiden, waarbij het bezwaar van appellante tegen het haar toegekende rangnummer in het kader van de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/252

Beroep tegen de beslissing van Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder dat het haar niet meer vrij staat deel te nemen aan de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/202

Beroep tegen de beslissing van de Radboud Universiteit Nijmegen, voorzover het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de Commissie Decentrale Toelating Geneeskunde betreffende de toekenning van het rangnummer, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/089/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie namens de decaan van de Erasmus School of Law haar voor de opleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Pagina's