Skip content

Vooringenomenheid

Zaak

2017/108/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van de scriptie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/199/CBE

Beroep tegen de beslissing CBE van de Universiteit Maastricht waarbij het beroep van appellante tegen weigering van de examencommissie van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences om een derde beoordelaar aan te wijzen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/115

Beroep tegen de beslissing van de Hogeschool van Amsterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de voorzitter van het Domein Techniek om appellant bij wijze van ordemaatregel voor een periode van 6 maanden de toegang tot de gebouwen en terreinen te ontzeggen wegens ontoelaatbaar gedrag tijdens een eerdere beroepsprocedure, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/048

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland waarbij het bezwaar van appellante tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/079 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie Bedrijfskunde MER tot afwijzing van haar verzoeken om [her]beoordeling, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/078 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie Bedrijfskunde MER tot afwijzing van haar verzoeken om [her]beoordeling, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/005/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissingen van de examencommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid inzake de beoordeling van het vak European Human met een onvoldoende en het niet verlenen van een extra herkansing voor het vak European Human Rights, ongegrond is verklaard.

Zaak

2012/172.3

Appellant heeft een verzoek tot wraking ingediend van de rechter, die de zaken 2012/172 en 2012/172.1 behandelt.

Zaak

2011/201/CBE

Beroep tegen de uitspraak van het CBE van de Universiteit Maastricht, waarbij het beroep tegen de beslissing van de examencommissie Maastricht University of Business and Economics (SBE) appellant een negatief beoordeling voor het tentamen Managing ICT in a Global Environment te geven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2010/013

Beroep tegen besluit van de Universiteit Utrecht waarbij het bezwaar van appellanten tegen het besluit tot weigering toelating post propedeuse Geneeskunde is afgewezen.

Pagina's