Skip content

Voorlopige voorziening

Zaak

2018/120.1

Verzoek voorlopige voorziening om verzoeker in afwachting van de beslissing op bezwaar tegen de weigering hem in te schrijven voor de opleiding International Business, deel te laten nemen aan de studiekeuzecheck in augustus 2018.

Zaak

2018/094.1

Verzoek voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep 2018/094.

Zaak

2018/086.1

Verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening om verzoekster in staat te stellen het ingezette scriptietraject te vervolgen en eventueel af te ronden in afwachting van de beslissing op het beroep tegen de beslissing van het CBE van 26 maart 2018.

Zaak

2018/054.1

Verzoek tot een voorlopige voorziening om in afwachting van de beslissing op administratief beroep tegen de opgelegde schhorsing het onderwijs en de co-schappen te kunnen vervolgen.

Zaak

2018/024.1

Verzoek voorlopige voorziening om in afwachting van de beslissing op het beroep tegen de weigering van de Hogeschool van Amsterdam om haar in te schrijven te worden toegelaten tot het onderwijs.

Zaak

2017/239.1

Verzoek voorlopige voorziening om in afwachting van de beslissing op het beroep onderwijs te mogen volgen als ware appellante ingeschreven.

Zaak

2017/228.1

Verzoek om een voorlopige voorziening opdat verzoeker kan deelnemen aan het geplande co-schap in afwachting van een beslissing van de Vrije Universiteit op het beroep en bezwaar betreffende een beoordeling en het stopzetten van het studiepad..

Zaak

2017/224.1/CBE

Verzoek om een extra tussentijdse tentamenkans voor de "course Group Theory" bij wijze van een voorlopige voorziening.

Zaak

2017/211 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit Leiden waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie om haar namens het bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/211.1 <abbr title="College van Beroep voor de Examens">CBE</abbr>

Verzoek tot een voorlopige voorziening in afwachting van een beslissing op beroep 2017/211/CBE.

Pagina's