Skip content

Vrijstelling

Zaak

2018/073/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellante tegen de weigering van de Examencommissie Lerarenopleidingen voor de tweede graad om haar vrijstelling te verlenen voor een praktijkonderzoek, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/064/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de weigering door de Examencommissie van de Faculteit IT & Design hem, op grond van een eerder behaald bachelordiploma, vrijstelling te verlenen voor de onderdelen Onderzoek, Praktijleren en Trends van Blok 1, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/015

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Hogeschool Inholland waarbij het administratief beroep van appellant tegen de weigering hem vrijstelling te verlenen voor het onderdeel Massamedia en communicatie in het kader van de lerarenopleiding tweede graad Maatschappijleer, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/246/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de afwijzende beslissing van de examencommissie om hem vrijstelling te verlenen voor de stage op grond van werkzaamheden verricht voor het DeamTeam van de Technische Universiteit Delft, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/190

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld, deels gegrond is verklaard. Tevens verzoek schadevergoeding.

Zaak

2017/155/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep tegen de weigering van de examencommissie om appellante vrijstelling te verlenen voor module 7: zorginnovatie in de praktijk, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/106/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Universiteit van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de weigering van de Examencommissie om haar vrijstelling te verlenen voor het vak Onderwijspraktijk 4 t/m 6, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/070/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarbij het administratief beroep van appellant tegen de weigering hem vrijstelling te verlenen voor (deel-)tentamens, niet-ontvankelijk is verklaard wegens termijnoverschrijding.

Zaak

2017/067/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Vrije Universiteit Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de weigering hem vrijstelling te verlenen voor het vak Godsdienstfilosofie van de opleiding Religiewetenschappen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/022/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie tweedegraads- en theologische opleidingen hem geen vrijstelling te verlenen voor het vak Massamedia en Communicatie, ongegrond is verklaard.

Pagina's