Skip content

Beëindiging inschrijving

Zaak

2017/249

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van Hogeschool Inholland waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing hem te schorsen en de inschrijving te beëindigen wegens een vermoeden van fraude, ongegrond zijn verklaard.

Zaak

2017/145

Beroep tegen de beslissing van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem met terugwerkende kracht uit te schrijven, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/144

Beroep tegen de beslissing van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem met terugwerkende kracht uit te schrijven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/110

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering zijn inschrijving met terugwerkende kracht te beëindigen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/081

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van Avans Hogeschool waarbij het bezwaar van appellant tegen de afwijzende beslissing van de TWK-commissie op het verzoek de inschrijving met tergwerkende te beëindigen en het collegegeld te restitueren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/207

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit Utrecht waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar met terugwerkende kracht uit te schrijven en het collegegeld te restitueren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/111

Verzoekschrift tot toekenning van schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen door het college van bestuur van de Universiteit Leiden.

Zaak

2016/076

Beroep tegen de beslissing van het CvB van de Christelijke Hogeschool Windesheim waarbij het bezwaar tegen de beslissing de inschrijving van appellant tussentijds te beëindigen wegens het niet tijdig betalen van het Collegegeld, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/073

Beroep tegen het besluit van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem uit te schrijven per 18-9-2015 en hem per die datum te ontheffen van de verplichting tot het betalen van collegegeld, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/282

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing de inschrijving per 1 mei 2015 te beëindigen, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Pagina's