Skip content

WHW art. 7.42 lid 1

Zaak

2017/145

Beroep tegen de beslissing van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem met terugwerkende kracht uit te schrijven, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/081

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van Avans Hogeschool waarbij het bezwaar van appellant tegen de afwijzende beslissing van de TWK-commissie op het verzoek de inschrijving met tergwerkende te beëindigen en het collegegeld te restitueren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/073

Beroep tegen het besluit van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem uit te schrijven per 18-9-2015 en hem per die datum te ontheffen van de verplichting tot het betalen van collegegeld, ongegrond is verklaard.

Zaak

1993/017

Beroep tegen de beslissing van Rijks Universiteit Leiden, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van verweerder hem geen restitutie van collegegeld te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/041

Beroep tegen de beslissing van het CvB van Hogeschool Leiden, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder haar geen volledige restitutie van het collegegeld te verlenen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/038

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool van Amsterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van verweerder hem geen restitutie van collegegeld te verlenen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2013/132

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Utrecht, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van verweerder niet over te gaan tot wijziging van de datum van uitschrijving, ongegrond is verklaard.

Zaak

1993/061

Beroep tegen de beslissing van Universiteit Utrecht, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder haar geen restitutie van collegegeld als auditot te verlenen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2013/087

Beroep tegen de beslissing van Universiteit van Amsterdam, waarbij het bezwaar van apellant tegen de beslissing van verweerder hem per 1 augustus 2012 uit te schrijven als student en niet zoals verzocht per 1 november 2011, ongegrond is verklaard,

Zaak

2012/239

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Inholland, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing hem per 31 augustus 2012 uit te schrijven in plaats van 30 januari 2012 zonder recht op restitutie van collegegeld, ongegrond is verklaard.

Pagina's