Skip content

AWB: art. 8:88 lid 1

Zaak

2017/178/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Open Universiteit waarbij het administratief beroep van appellant tegen de inpassingsbeschikking van de Commissie voor de Examens/Commissie vrijstelling en toelating t.b.v. de wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/042.4

Verzoek om herziening van de uitspraak van 23 augustus 2016, CBHO 2016/042, waarbij het beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Vrije Universiteit van 28 januari 2016 gegrond is verklaard en is opgedragen binnen twaalf weken een nieuwe beslissing te nemen.

Zaak

2016/222

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Vrije Universiteit waarbij de hoogte van de aan appellante verschuldigde dwangsom is vastgesteld.

Zaak

2016/111

Verzoekschrift tot toekenning van schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen door het college van bestuur van de Universiteit Leiden.

Zaak

2015/107

Beroep tegen de nieuwe beslissing op bezwaar waarbij het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam appellant schadevergoeding in rekening brengt in verband met het deelnemen aan onderwijs zonder te zijn ingeschreven.

Zaak

2015/097

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Utrecht, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van verweerder hem geen schadevergoeding te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2012/165.4

Verzoek om herziening van de uitspraak van 16 juli 2012 kenmerk CHBO 2011/201

Zaak

2012/095.4

Verzoek om herziening van de uitspraak van 26 april 2012, CBHO 2011/175, waarbij het beroep tegen het besluit het collegegeld over het studiejaar 2010-2011 niet te restitueren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2002/032

Verzoeker

Pagina's