Skip content

Termijnoverschrijding

Zaak

2018/093

Beroep tegen de beslissing van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard,.

Zaak

2018/089

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing geen afschrift van het hem betreffende dossier te verstrekken, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2018/061.5/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE waarbij het administratief beroep van appellant tegen de afwijzende beslissing van de Examencommissie pop het verzoek om een second opinion, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2018/046

Beroep tegen de beslissing van de Hogeschool Leiden waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering van de manager Onderwijs- en Studentzaken (namens het college van bestuur), om appellant in te schrijven, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/234/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie om hem namens de decaan van Erasmus School of Law een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Fiscaal Recht, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/140

Beroep tegen de beslissing van de Radboud Universiteit Nijmegen waarbij het bezwaar van appellante tegen tegen de beslissing van de Commissie Decentrale Toelating Geneeskunde betreffende de toekenning van het rangnummer, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/129/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE NHL Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Opleiding Technische Bedrijfskunde hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/128

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering restitutie van het betaalde bedrag voor het pre masterprogramma te verlenen in verband met beëindiging van de inschrijving, wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/113/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Radboud Universiteit Nijmegen waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid om de geldigheidsduur van het schakelprogramma te verlengen, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2017/096/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het verzoek van appellante tot verlenging van de geldigheidsduur, wegens het te laat indienen van de beroepsgronden, niet-ontvankelijk is verklaard.

Pagina's