Skip content

Restitutie

Zaak

2018/008

Beroep tegen de beslissing van Saxion Hogeschool waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering het door hem betaalde collegegeld deels te restitueren, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/145

Beroep tegen de beslissing van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem met terugwerkende kracht uit te schrijven, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/128

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering restitutie van het betaalde bedrag voor het pre masterprogramma te verlenen in verband met beëindiging van de inschrijving, wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk is verklaard.

Zaak

2016/154

Beroep tegen de beslissing van het CvB Van Hall Larenstein, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van verweerder hem niet bij wijze van schadevergoeding restitutie van twee of meer jaren collegegeld te verlenen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2015/215

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Utrecht, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van verweerder hem geen restitutie van het collegegeld te verlenen, ongegrond is verklaard.

Zaak

1993/017

Beroep tegen de beslissing van Rijks Universiteit Leiden, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van verweerder hem geen restitutie van collegegeld te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

1993/019

Beroep tegen de beslissing van de Katholieke Universiteit Nijmegen, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder haar geen restitutie van collegegeld te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/300

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit Utrecht, waarbij het bezwaar van appellant tegen het opleggen van het instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/281/CBE

Beroep tegen beslissing van de Technische Universiteit Delft, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van verweerder geen schadevergoeding toe te kennen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2014/161

Beroep tegen de beslissing van het CvB van Fontys Hogescholen, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van verweerder hem geen restitutie van het instellingscollegegeld te verlenen, ongegrond is verklaard.

Pagina's