Skip content

Inschrijving

Zaak

2018/094

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van Hogeschool Inholland waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem per 1 februari 2018 in te schrijven voor de opleiding Communicatie, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/091

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Universiteit van Tilburg, waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar in te schrijven voor de masteropleiding Business Law en de opleiding Research Master in Law omdat niet tijdig is voldaan aan de financiële verplichtingen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/069

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering zijn inschrijving met terugwerkende kracht te beëindigen, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/049

Beroep tegen de beslissing van de Rijksuniversiteit Groningen waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem in te schrijven per 1-9-2017 omdat niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/024.5

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar in te schrijven voor de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis omdat niet tijdig is voldaan aan de betalingsverplichtingen en geen vrijstelling van de vooropleidingseisen op grond van buitenlandse diploma’s is verleend, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/020

Beroep tegen de beslissing van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het bezwaar tegen de beslissing de inschrijving te annuleren, ongegrond is verklaard..

Zaak

2018/017.5

Beroep tegen de beslissing van de Hanzehogeschool waarbij het bewaar van appellant tegen de beslissing van het hoofd studentenadministratie om hem niet met terugwerkende kracht opnieuw in te schrijven, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/002

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directeur van de dienst Administratie, Informatievoorziening en Control om hem niet in te schrijven voor de opleiding Wiskunde, ongegrond is verklaard.

Zaak

2018/001

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directie van de dienst Administratie, Informatievoorziening en Control om hem niet in te schrijven voor de opleiding IBMS wegens het niet voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/210

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem in te schrijven voor het studiejaar 2017-2018, ongegrond is verklaard.

Pagina's