Skip content

Instellingscollegegeld

Zaak

2018/042

Beroep tegen de beslissing van de Universiteit van Tilburg waarbij het bezwaar van appellante tegen de verschuldigdheid van het Instellingscollegegeld, wegens termijnoverschrijding, niet ontvankelijk is verklaard

Zaak

2018/013

Beroep tegen de beslissing van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing dat hij voor het vervolg van de deeltijd-lerarenopleiding Biologie het instellingscollegeld verschuldigd is, ongegrond is verklaard.

Zaak

2017/190

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld, deels gegrond is verklaard. Tevens verzoek schadevergoeding.

Zaak

2017/145

Beroep tegen de beslissing van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem met terugwerkende kracht uit te schrijven, ongegrond is verklaard

Zaak

2017/142

Beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Van Hall Larenstein waarbij het bezwaar van appellante tegen de verschuldigdheid van het hogere tarief instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/237

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van Hogeschool Van Hall Larenstein waarbij het bezwaar van appellante tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/214

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de NHTV waarbij het bezwaar van appellante tegen de verschuldigdheid van het instellingscollegegeld ongegrond is verklaard. Het administratief beroep is ingetrokken.

Zaak

2016/194

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit waarbij het bezwaar van appellant tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/106

Beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam waarbij het bezwaar van appellante tegen de hoogte van het verschuldigde instellingscollegegeld, ongegrond is verklaard.

Zaak

2016/082

Beroep tegen de beslissing van de Erasmus universiteit Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder haar voor een tweede masteropleiding een instellingscollegegeld in rekening te brengen, ongegrond is verklaard.

Pagina's