Skip content

Zaken

CBHO.nl is de internetsite van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Naast algemene informatie over het College bevat deze site de publicatie van uitspraken. Dankzij registers onder de knop "Uitspraken" en via de bewegwijzering (navigatie) die bovenin het scherm en op elke pagina beschikbaar is, kan een bezoeker vanaf elke willekeurige plek op de site weer naar een ander onderdeel van de site gaan.

Overname gegevens

Het staat ieder vrij om de gepubliceerde uitspraken of verstrekte informatie (met bronvermelding) gratis over te nemen. www.cbho.nl streeft ernaar om de geboden informatie zo actueel mogelijk te houden. Mocht u echter eventuele onjuistheden ontdekken dan verzoeken wij u dit te melden aan het bureau van het College.

Uitspraken

Belangrijk onderdeel van de site is de publicatie van uitspraken vanaf 1994. Het is niet zinvol om alle uitspraken te publiceren. Daarom zijn er selectiecriteria opgesteld op grond waarvan uitspraken geselecteerd worden voor publicatie door het College. Het gaat hierbij in grote lijnen om uitspraken die of juridisch of publicitair belangwekkend zijn.

De gepubliceerde uitspraken zijn met behulp van een zoekscherm eenvoudig te doorzoeken. Overigens volgen de gepubliceerde uitspraken niet altijd de papieren layout.

Geen juridisch advies

Een bezoeker van deze site moet zich realiseren dat een gevonden uitspraak of de algemene informatie op de site niet bruikbaar is als een individueel juridisch advies. Op deze site staat bovendien slechts een deel van alle uitspraken vanaf december 1994.

Een gepubliceerde uitspraak kan verder achterhaald zijn door een latere uitspraak van het College. Dat zult u niet altijd terug (kunnen) vinden. Juridisch advies dat volledig op de toedracht van een zaak is afgestemd blijft noodzakelijk. www.cbho.nl kan niet ingaan op vragen of opmerkingen over zaken die in behandeling zijn (geweest).

Ook is het niet mogelijk om beroep- of verzoekschriften per e-mail toe te sturen anders dan vooruitlopend op toezending per post of fax.