Skip content

2017/038/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Technische Universiteit Delft waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie haar wegens fraude/plagiaat voor een jaar uit te sluiten van tentamens, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2018/038
Zittingsdag: Maandag 28 mei 2018
Datum uitspraak: 07-06-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.5. Uit een zich in het dossier bevindend rapport blijkt dat de onderdelen bouweconomie, met uitzondering van de begroting, bouwvoorschriften en bouwproces 70% overlap vertonen met eerder door andere studenten ingeleverde werkstukken. Op grond van hetgeen hiervoor onder 2.4. is weergegeven, heeft de examencommissie mogen concluderen dat appellante, al dan niet samen met [Naam 1], deze onderdelen van het werkstuk heeft opgesteld en derhalve fraude heeft gepleegd.
Gelet op de ernst van de gepleegde fraude en omdat appellante twee keer eerder fraude heeft gepleegd, heeft het CBE zich terecht op het standpunt gesteld mogen stellen dat de examencommissie een proportionele sanctie aan appellante heeft opgelegd. Verder heeft het CBE zich terecht op het standpunt gesteld dat de situatie van appellante niet vergelijkbaar is met die van haar groepsgenoten. [Naam 2] heeft geen sanctie opgelegd gekregen, nu in de door haar opgestelde delen van het werkstuk geen fraude is aangetroffen en zij heeft aangetoond dat zij haar groepsgenoten voor fraude heeft gewaarschuwd. [Naam 1] heeft een lichtere sanctie dan appellante opgelegd gekregen, omdat zij ook berekeningen heeft gemaakt die niet zijn overgenomen uit eerder ingeleverde werkstukken en omdat zij niet eerder fraude heeft gepleegd.

Downloads