Skip content

2017/055/CBE

Beroep tegen beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing hem een bindend negatief studieadvies te geven voor de opleiding werktuigbouwkunde, niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaaknummer: 2017/055
Zittingsdag: Donderdag 8 juni 2017
Datum uitspraak: 26-06-2017
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen: 2.4. Appellant stelt dat hij als gevolg van zijn psychische klachten niet in staat was om eerder dan op 28 augustus 2016 beroep in te stellen. Volgens hem leiden zijn klachten ertoe dat hij geen hulp wil dan wel kan vragen. Appellant heeft een verklaring van een psycholoog overgelegd. Daarin staat dat het voor de behandeling van zijn psychische klachten beter is om in een vertrouwde omgeving te blijven en de Haagse Hogeschool voor hem een dergelijke vertrouwde omgeving is. Zijn behandelaar heeft uitdrukkelijk aangegeven dat hij op de Haagse Hogeschool moet blijven.
2.5. Uit de verklaring van de psycholoog blijkt naar het oordeel van het College niet dat appellant door zijn psychische klachten niet in staat was tijdig administratief beroep in te stellen, dan wel iemand te vragen om dat namens hem te doen. Het CBE heeft terecht overwogen dat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is en terecht het administratief beroep van appellant niet-ontvankelijk verklaard. Gelet hierop, komt het College niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van appellant bezwaren tegen het aan hem gegeven BNSA.

Downloads