Skip content

2017/056/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Twente waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de opleidingsdirecteur TBK/IEM hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2017/056
Zittingsdag: Maandag 19 juni 2017
Datum uitspraak: 27-06-2017
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.3.2. Vaststaat dat appellant door het succesvol afleggen van een tentamen op 18 februari 2016 ten tijde van het uitbrengen van het BNSA op 25 augustus 2016 de propedeutische fase reeds had voltooid. Gelet op het bepaalde in artikel 7.8b, tweede lid, van de WHW was de opleidingsdirecteur derhalve niet bevoegd om aan appellant een BNSA te geven. Aan appellant is dan ook ten onrechte een BSNA gegeven. Dat de Universiteit Twente het uit oogpunt van efficiency wenselijk acht dat een student in een hoog tempo afstudeert en dat het daarom aanvullende eisen wil kunnen stellen, biedt geen rechtvaardiging om af te wijken van het bepaalde in artikel 7.8b, tweede lid, reeds omdat de WHW daarin niet voorziet. Het betoog slaagt.

Downloads