Skip content

2017/097/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit waarbij de beroepen van appellante tegen de onvoldoende beoordeling van de stage Interne geneeskunde alsmede tegen de beslissing van de Examinator een maatregel op te leggen hangende het onderzoek naar een melding van onprofessioneel gedrag, ongegrond zijn verklaard.

Zaaknummer: 2017/097
Zittingsdag: Maandag 15 januari 2018
Datum uitspraak: 20-02-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

Beroep tegen de onvoldoende beoordeling
2.3.2 Het CBE heeft ter zitting toegelicht dat de eindbeoordeling van De Groot niet slechts is gebaseerd op haar eigen waarnemingen, maar ook op de input die zij heeft verzameld van arts-assistenten en specialisten die gedurende het coschap in het ziekenhuis met appellante hebben gewerkt. Uit tot het dossier behorende stukken blijkt dat al eerder kanttekeningen zijn geplaatst bij het door appellante getoonde professionele gedrag en dat appellante daarmee bekend was. Gelet hierop bestaat geen grond voor het oordeel dat de beoordeling van het coschap Interne Geneeskunde onzorgvuldig tot stand is gekomen. Evenmin kon deze beoordeling voor appellante volledig als een verrassing zijn gekomen nu zij op 4 november 2016 tevens een beoordeling heeft gehad voor haar coschap Geriatrie in hetzelfde ziekenhuis, waarbij haar professioneel gedrag eveneens met een onvoldoende is beoordeeld. Het betoog faalt.
Beroep tegen de ordemaatregel
2.4.1. De ordemaatregel is door de examinator Professionele Ontwikkeling opgelegd. Door het CBE is erkend dat de examinator deze maatregel namens het college van bestuur heeft opgelegd. Voort is niet in geschil dat de aan appellante opgelegde ordemaatregel ziet op een situatie buiten het onderwijs. Nu de bevoegdheid tot het nemen van dergelijke ordemaatregelen bij het college van bestuur ligt, betoogt appellante terecht dat tegen een dergelijke maatregel bezwaar bij het college van bestuur kan worden gemaakt. Het CBE had het administratief beroepschrift dan ook ter behandeling als bezwaarschrift moeten doorsturen naar het college van bestuur. Het betoog slaagt.

Downloads