Skip content

2017/108/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep tegen de onvoldoende beoordeling van de scriptie, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2017/108
Zittingsdag: Woensdag 13 september 2017
Datum uitspraak: 20-11-2017
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen: 2.3. Appellante heeft met haar verwijzing naar de beoordeling van haar stageverslag en het hebben aangekaart van een onregelmatigheid niet aannemelijk gemaakt dat De Haagse Hogeschool haar scriptie vooringenomen zal beoordelen. Uit de door appellante ter staving van haar stellingen overgelegde stukken, waaronder e-mails van docenten en de examencommissie over de beoordeling van het stageverslag, kan die vooringenomenheid niet worden afgeleid. Het enkele feit dat bij appellante de indruk van vooringenomenheid is ontstaan, is in dit kader onvoldoende. Het College wijst hierbij ook op zijn uitspraak van 26 juni 2017, hiervoor in 2.1 vermeld. In die uitspraak heeft het College in de door appellante ook in deze zaak aangevoerde omstandigheden rondom de beoordeling van haar stageverslag geen aanleiding gezien de onvoldoende beoordeling van het stageverslag onjuist te achten. Het betoog faalt.

Downloads