Skip content

2017/145

Beroep tegen de beslissing van de Technische Universiteit Delft waarbij het bezwaar van appellant tegen de weigering hem met terugwerkende kracht uit te schrijven, ongegrond is  verklaard

Zaaknummer: 2017/145
Zittingsdag: Donderdag 23 november 2017
Datum uitspraak: 26-02-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.3 Niet in geschil is dat appellant niet eerder dan op 9 februari 2017 een verzoek om beëindiging van de inschrijving heeft gedaan. Gelet op de datum van dit verzoek is de inschrijving daarom terecht met ingang van de maand maart beëindigd. Dat appellant vanaf december 2016 feitelijk geen onderwijs meer zou hebben gevolgd, doet aan de verschuldigdheid van het collegegeld niet af. De stelling van appellant dat hij niet wist dat hij zelf een verzoek tot uitschrijving moest doen leidt niet tot een ander oordeel. Het is het College voldoende aannemelijk geworden dat de universiteit de informatie over de uitschrijfprocedure langs verschillende wegen aan studenten kenbaar heeft gemaakt. Verder is deze informatie ook te raadplegen voor studenten en derden op de website van de universiteit. Gelet hierop behoorde appellant ervan op de hoogte te zijn dat hij zelf een verzoek tot beëindiging van de inschrijving moest indienen en dat hij niet, door het enkele afstuderen, automatisch zou worden uitgeschreven.
2.4. De door appellant naar voren gebrachte omstandigheden zijn, in verhouding tot de relatief korte periode waarover nog collegegeld verschuldigd was, niet zodanig bijzonder dat verweerder daarin aanleiding behoorde te zien met toepassing van de hardheidsclausule van appellant niet meer te vorderen dan het wettelijke collegegeldtarief.

Downloads