Skip content

2017/165/CBE

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van de deeltijdopleiding Management Economie en Recht (MER DT) hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2017/165
Zittingsdag: Woensdag 20 december 2017
Datum uitspraak: 18-01-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.4. Naar het oordeel van het College heeft verweerder het BNSA terecht in stand gelaten. Appellant heeft in het studiejaar 2016-2017 geen gedocumenteerde persoonlijke omstandigheden bij de studentendecaan gemeld. Weliswaar heeft hij op 11 mei 2017 persoonlijke omstandigheden bij de studentendecaan gemeld, maar hij heeft deze niet met stukken onderbouwd. Voorts is hij niet verschenen op een voor 31 mei 2017 met de studentendecaan gemaakte afspraak. Eerst op 13 september 2017 is appellant bij de studentendecaan geweest. Op 14 september 2017 heeft hij stukken van de huisarts en de psychotherapeut aan de studentendecaan overgelegd. Volgens een verklaring van de studentendecaan van 13 oktober 2017 is het lastig om achteraf het causale verband tussen de uit die stukken blijkende persoonlijke omstandigheden en de studieachterstand vast te stellen. In zijn verweerschrift heeft verweerder zich onder verwijzing naar die verklaring van de studentendecaan op het standpunt gesteld dat het vaststellen van dat causale verband niet meer mogelijk is. Het College acht dit standpunt niet onjuist. Naar het oordeel van het College mocht van appellant voorts worden verwacht dat hij zich in het studiejaar 2016-2017 tijdig en gedocumenteerd bij de studentendecaan had gemeld en op de gemaakte afspraak was verschenen, dan wel tijdig een nieuwe afspraak had gemaakt, zeker nu hij zich in het voorgaande studiejaar ook op persoonlijke omstandigheden heeft beroepen en derhalve op de hoogte was van de van hem verwachte handelwijze en het belang daarvan. Uit de stukken van de huisarts en de psychotherapeut blijkt niet dat appellant hiertoe door een medische oorzaak niet in staat was. Het betoog faalt.

Downloads