Skip content

2017/199/CBE

Beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Leraar Engels, ongegrond is verklaard

Zaaknummer: 2017/199
Zittingsdag: Woensdag 20 december 2017
Datum uitspraak: 18-01-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.4. Naar het oordeel van het College heeft verweerder het BNSA terecht in stand gelaten. Bij de beoordeling of een student niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding moet worden uitgegaan van de reeds behaalde studieresultaten en de persoonlijke omstandigheden die zich eventueel hebben voorgedaan. Vast staat dat appellante niet aan de toepasselijke studienorm heeft voldaan. Niet in geschil is voorts dat zich in het studiejaar 2016-2017 geen persoonlijke omstandigheden hebben voorgedaan die de studieachterstand van appellante kunnen verklaren. Appellante heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat de door haar bedoelde medestudent in een met de
hare vergelijkbare situatie verkeerde. Zoals verweerder in zijn verweerschrift heeft toegelicht, zou het BNSA van die student, van wie appellante de naam of het studentnummer niet heeft genoemd, kunnen zijn ingetrokken omdat persoonlijke omstandigheden op de studievoortgang van invloed zijn geweest.
Het betoog faalt.

Downloads