Skip content

2017/233/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van Fontys Hogescholen waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie van de opleiding Godsdienst – Pastoraal Werk van de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing betreffende de onvoldoende beoordeling van een stage en de daaruit voortvloeiende verplichting om aanvullend extra vakken van het nieuwe curriculum af te ronden, ongegrond verklaard is.

Zaaknummer: 2017/233
Zittingsdag: Woensdag 14 februari 2018 Ochtend
Datum uitspraak: 29-03-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.4.1. Verweerder heeft de beslissing van de examencommissie dat appellante aanvullende onderdelen moet afleggen onder het nieuwe curriculum naar het oordeel van het College terecht in stand gelaten. Daarvoor is van belang dat appellante tegen de beslissing van 28 juni 2016 geen rechtsmiddelen heeft aangewend. Die beslissing staat daarom in rechte vast. Omdat appellante evenmin rechtsmiddelen heeft aangewend tegen de onvoldoende beoordeling van de verkorte stage, staat ook die beoordeling in rechte vast. Naar het oordeel van het College heeft appellante geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden aangevoerd die nopen het bestreden besluit voor onjuist te houden. Hetgeen appellante heeft aangevoerd, heeft betrekking op feiten en omstandigheden die zij had kunnen aanvoeren tegen de genoemde beslissingen. Een relevante wijziging in het recht heeft zich evenmin voorgedaan. Dat de extra eisen niet zouden gelden indien zij de inschrijving niet zou hebben onderbroken doet daaraan niet af nu zij zelf voor die onderbreking gekozen heeft. Het betoog faalt.

Downloads