Skip content

2017/234/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Erasmus universiteit Rotterdam waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie om hem namens de decaan van Erasmus School of Law een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Fiscaal Recht, wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is verklaard.

Zaaknummer: 2017/234
Zittingsdag: Vrijdag 23 februari 2018
Datum uitspraak: 08-03-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.4. De examencommissie heeft gesteld dat de beslissing van 23 augustus 2017 diezelfde dag per post is verzonden. Appellant heeft de ontvangst van de beslissing per post niet ontkend. Het CBE heeft zich derhalve terecht op het standpunt gesteld dat de termijn voor het indienen van een administratief beroepschrift afliep op 4 oktober 2017. Omdat appellant bij zijn e-mail van 5 oktober 2017, waaruit kan worden afgeleid dat hij tegen de beslissing van 23 augustus 2017 beroep wenst in te stellen, niet zijn administratief beroepschrift had gevoegd, is hij in de gelegenheid gesteld dat voor 13 oktober 2017 alsnog in te dienen. Dit neemt niet weg dat appellant op zijn vroegst eerst op 5 oktober 2017, en derhalve na het aflopen van de termijn, administratief beroep heeft ingesteld. Het CBE heeft terecht overwogen dat de omstandigheden die appellant naar voren brengt geen aanleiding geven om de termijnoverschrijding verschoonbaar te achten. Onder de beslissing van 23 augustus 2017 is vermeld dat een administratief beroepschrift binnen een termijn van zes weken na datum afgifte van deze beslissing moet zijn ingediend. Voor zover appellant aanvoert dat hij de termijn verkeerd heeft berekend en hem niet is medegedeeld dat een brief van een psycholoog ook later kon worden ingediend, komt dat voor zijn rekening. Hij had tijdig navraag kunnen doen naar de vereiste handelwijze dan wel juridisch advies kunnen inwinnen. Het CBE heeft het administratief beroep van appellant terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Downloads