Skip content

2017/236/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de Hogeschool van Amsterdam waarbij het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de Examencommissie om haar namens de decaan een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Media, Informatie en Communicatie, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2017/236
Zittingsdag: Woensdag 14 maart 2018 middag
Datum uitspraak: 23-03-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.5.1. Niet in geschil is dat appellante 57 studiepunten heeft behaald en daarmee niet heeft voldaan aan de norm als bedoeld in artikel 7.2, derde lid, van de OER. Voorts is niet in geschil dat zich bij appellante geen persoonlijke omstandigheden hebben voorgedaan die het niet voldoen aan de studienorm kunnen verklaren. Hetgeen appellante eerst in beroep bij het College aanvoert, heeft uitsluitend betrekking op de totstandkoming van de beoordeling van de onderwijseenheid Redactie en journalistiek. Dat ligt in deze procedure, waar het gaat om de beslissing tot oplegging van een BNSA, niet ter beoordeling voor. Appellante had het betoog zoals weergegeven in 2.5 moeten aanvoeren in het kader van de vaststelling van de beoordeling van voornoemde onderwijseenheid. Nu appellante niet aan de studienorm heeft voldaan, is aan appellante terecht een BNSA verstrekt. Derhalve bestaat geen grond voor het oordeel dat het CBE de beslissing van de examencommissie ten onrechte heeft gehandhaafd. Het betoog faalt.

Downloads