Skip content

2017/240.4

Verzoek om herziening van uitspraak CBHO 2014/181 van 11 maart 2015.

Zaaknummer: 2017/240.4
Zittingsdag: Vrijdag 23 februari 2018
Datum uitspraak: 08-03-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.3. Verzoeker voert aan dat hij ten onrechte nooit in het bezit is gesteld van de originele tentamenbladen. Na de uitspraak van het College van 11 maart 2015 is verzoeker ermee bekend geworden dat op basis van de originele tentamenbladen door een forensisch deskundige tegenbewijs zou kunnen worden geleverd. Hij heeft daartoe een adviesrapport van 8 februari 2018 van Forensicon B.V. overgelegd. Voorts noemt verzoeker omstandigheden, onder andere met betrekking tot het schikkingsvoorstel en onterechte beschuldigingen, waardoor er volgens hem geen eerlijk proces is geweest.
2.4. Niet is gebleken dat verzoeker het voormelde adviesrapport niet vóór de uitspraak van 11 maart 2015 had kunnen opstellen. Evenmin is gebleken dat de thans door verzoeker genoemde omstandigheden omtrent een eerlijk proces vóór de uitspraak van 11 maart 2015 niet bij hem bekend waren, noch redelijkerwijs bekend konden zijn. De door verzoeker gestelde feiten en omstandigheden, zijn derhalve geen feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 8:119, eerste lid, van de Awb die tot herziening kunnen leiden.

Downloads