Skip content

2017/254.4

Herziening uitspraak van 28 juli 2014 in zaak nr. 2014/063

Zaaknummer: 2017/254.4
Zittingsdag: Woensdag 14 maart 2018 ochtend
Datum uitspraak: 28-03-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.2. In zijn verzoekschrift vermeldt verzoeker dat hij het niet eens is met de uitspraak van 28 juli 2014, en waarom. Het bijzondere rechtsmiddel herziening dient er evenwel niet toe om een geschil waarin reeds onherroepelijk is beslist, opnieuw aan de rechter voor te leggen. Verzoeker vermeldt in zijn verzoekschrift geen feiten of omstandigheden die vóór de uitspraak van 28 juli 2014 hebben plaatsgevonden, maar die niet bij hem bekend waren, dan wel konden zijn. Het betreft louter informatie die reeds alstoen naar voren hadden kunnen worden gebracht. Er is daarom geen sprake van feiten of omstandigheden als bedoeld in voormeld artikel 8:119, zodat het College de uitspraak van 28 juli 2014 niet kan herzien.

Downloads