Skip content

2018/025/CBE

Beroep tegen de beslissing van het CBE van de De Haagse Hogeschool waarbij het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de Examencommissie van de Faculteit Business, Finance & Management om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken voor de opleiding Bedrijfseconomie, ongegrond is verklaard.

Zaaknummer: 2018/025
Zittingsdag: Vrijdag 20 april 2018 Ochtend
Datum uitspraak: 07-05-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.2.3. Naar het oordeel van het College heeft verweerder zich, de examencommissie volgend, op het standpunt mogen stellen dat de beslissing om appellant een bindend negatief studieadvies te verstrekken juist is. Onvoldoende aannemelijk is dat het niet behalen van de studienorm het gevolg is van de persoonlijke omstandigheden. Zoals uit hetgeen hiervoor onder 2.2.2. is weergegeven volgt, heeft verweerder bij zijn beslissing voorts rekening gehouden met de studiepunten uit deelresultaten. Verder heeft appellant, gezien de periode waarin de persoonlijke omstandigheden zich voordeden, de mogelijkheid kunnen benutten deel te nemen aan de herkansingen die op een later tijdstip werden gehouden. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de persoonlijke omstandigheden aan die mogelijkheid in de weg stonden.
Het geheel overziend en gelet op de motivering van verweerder, is het College van oordeel dat verweerder de beslissing van de examencommissie om een bindend negatief studieadvies te verstrekken, terecht in stand heeft gelaten.

Downloads