Skip content

2018/070

Beroep tegen de beslissing van de Open Universiteit waarbij het bezwaar van appellante tegen de weigering haar cursusgeld te restitueren, ongegrond is verklaard,

Zaaknummer: 2018/070
Zittingsdag: Maandag 18 juni 2018
Datum uitspraak: 18-07-2018
Trefwoorden:
Artikelen:

Hoofdoverwegingen:

2.3.1. Het college van bestuur heeft in de bezwaarfase alsook ter zitting van het College uiteengezet op welke wijze de wijzigingen in het onderwijsprogramma aan de studenten worden gecommuniceerd. Het college van bestuur heeft in dat verband toegelicht dat de Open Universiteit de wijzigingen in het onderwijsprogramma uitgebreid heeft gecommuniceerd via het studentenblad, de nieuwsbrief en mailings. Voor de opleiding Rechtsgeleerdheid is gecommuniceerd via mailings, informatiebijeenkomsten en studiegidsen. Volgens het college van bestuur heeft appellante, gelet op het tijdstip van inschrijving, deze informatie weliswaar niet ontvangen, maar stond de informatie ook op het onderwijsportaal vermeld. Ter zitting van het College heeft appellante een uitdraai van de website van het onderwijsportaal getoond. In deze uitdraai is vermeld dat de cursussen per 1 september 2017 uit het onderwijsaanbod zouden worden genomen. Gelet hierop is het College van oordeel dat appellant op de hoogte kon en behoorde te zijn van de aangekondigde wijzigingen in het onderwijsprogramma. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat de Open Universiteit onjuiste informatie aan appellante heeft verstrekt. Voorts heeft appellante geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een studieadviseur in te schakelen, terwijl een studieadviseur bij uitstek de persoon is die appellante desgevraagd had kunnen adviseren over het te volgen onderwijsprogramma. Gelet op het vorenstaande is het College van oordeel dat het voor rekening van appellante komt dat zij ondanks de aangekondigde wijzigingen in het onderwijsprogramma de cursussen is gaan volgen. Het college van bestuur heeft het verzoek van appellante om het collegegeld van de drie door haar gevolgde cursussen te restitueren dan ook reeds hierom mogen afwijzen. Het betoog faalt.

Downloads