Uitspraak in zaak 2011/059

Bestreden beslissing

Beroep tegen het besluit van het de Rietveld Academie Amsterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing hem met ingang van 1 maart 2011 op grond van artikel 7.57h van de WHW, uit te schrijven wegens diens gedragingen, onegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

De zaak is ongegrond.