Uitspraak in de zaak 2014/020/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant wegens termijnoverschrijding bij indiening van zijn beroepschrift, kennelijk niet-ontvankelijk is verklaard.

Uitspraak CBHO:

Een beroep wordt nooit afgemaakt