uitspraak in de zaak 2014/048/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen beslissing CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examinator opleiding geneeskunde een vak onvoldoende te beoordelen en de beslissing van de examencommissie geneeskunde hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

zie ook 2014/048.1/CBE