Uitspraak in de zaak 2014/048.1/CBE

Bestreden beslissing

Verzoek om een voorlopige voorziening, inhoudende schorsing van de beslissing BNSA opdat verzoeker deel kan nemen aan een tentamen op 5 maart 2014, hangende de uitspraak van het College in zaak 2014/048.

zie ook 2014/048/CBE