2014/035/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem wegens tentamenfraude voor een bepaalde periode het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens te ontzeggen, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Een beroep is nooit afgemaakt