2014/035/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Windesheim, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie opleiding Informatica door hem ingebrachte afstudeeronderdelen onvoldoende te beoordelen, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO:

Het beroep is niet ontvankelijk