2014/007/CBE

Bestreden besluit:

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie opleiding Finance hem geen dispensatie te verlenen, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO:

Beroep is ingetrokken