Uitspraak in zaak 2014/003/CBE

Bestreden beslissing;

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Leiden, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van verweerder hem geen financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ingetrokken