Uitspraak in de zaak 2014/027/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE ArtEZ hogeschool voor de kunsten, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van het instellingsbesluur hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken, wegens termijnoverschrijding, niet-ontvankelijk is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is niet ontvankelijk