Uitspraak in de zaak 2014/030/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Fontys Hogescholen, waarbij het CBE zich ten aanzien van het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie Pedagogische Hogeschool Eindhoven hem geen getuigschrift uit te reiken, onbevoegd heeft verklaard.

Uitspraak CBHO:

Het beroep is ongegrond