Uitspraak in de zaak 2014/036/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool van Amsterdam, waarbij het bezwaar van appellante tegen de beslissing van verweerder haar niet in te schrijven voor het studiejaar 2012-2013 en het deswege opleggen van een schadevergoeding op grond van artikel 15.2 WHW, wegens termijnoverschrijding, niet-ontvankelijk is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is niet ontvankelijk