Uitspraak in de zaak 2014/026

Bestreden besluit

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Utrecht, waarbij het verzet van appellante tegen een beslissing op bezwaar van verweerder, niet-ontvankelijk is verklaard.

Uitspraak CBHO:

Het beroep is niet ontvankelijk