Uitspraak bij de zaak 2014/016

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit van Amsterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de e-mail van de examencommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid niet zijnde een beslissing in de zin van artikel 1:3 Awb, kennelijk niet-ontvankelijk is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is niet ontvankelijk