Uitspraak in de zaak 2014/028/CBE

Bestreden beslissing

Verzoek om herziening van de uitspraak van 2012/107, waarbij het beroep tegen de beslissing van de examencommissie Geneeskunde hem de toegang tot de coschappen te ontzeggen zolang hij niet meewerkt aan een onderzoek van de commissie professioneel gedrag, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO:

Het beroep is ongegrond