Uitspraak in zaak 2015/044

Bestreden beslissing

Beroep tegen het niet tijdig nemen van een beslissingen door het CvB van de Vrije Universiteit Amsterdam op het verzoek om schadevergoeding.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.