Uitspraak in zaak 2015/269/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van het Domein Business, Finance & Law, opleiding HRM, haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het verzoek is afgewezen en het beroep is gegrond.