Uitspraak in zaak 2015/229/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Universiteit Leiden, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de bestuursraad van het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing hem niet toe te laten tot de opleiding leraar VHO in Scheikunde, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.