Uitspraak in zaak 2015/249/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie hem geen vrijstelling te verlenen voor het onderdeel Europees belastingrecht, is wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.