Uitspraak in zaak 2015/261/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van het Domein Creative Business haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het verzoek is ongegrond.