Uitspraak in zaak 2015/085/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van CBE Hogeschool Inholland waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de directeur van het domein Social Work, hem voor de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming, een bindend negatief studieadvies te verstrekken, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Verzoek is ingewilligd.