Uitspraak in zaak 2015/184/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van het CBE Haagse Hogeschool, waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de faculteit Business, Finance & Marketing betreffende de indeling in het hoofdfasecohort in het kader van het vast te stellen afstudeerprogramma, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.