Uitspraak in zaak 2015/213/CBE

Bestreden beslissing

Beroep tegen beslissing van CBE Universiteit van Amsterdam , waarbij het beroep van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid om het vak Bacheloressay met een “zes” te beoordelen, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is ongegrond.