Uitspraak in zaak 2015/304.5

Bestreden beslissing

Beroep tegen de beslissing van Hogeschool Rotterdam, waarbij het bezwaar van appellant tegen de beslissing van de directeur van de dienst Financiën & Studentenregistratie haar wegens het niet voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden niet in te schrijven voor het studiejaar 2015-2016, ongegrond is verklaard.

Uitspraak CBHO

Het beroep is gegrond.